При проблеми с достъпа до НБД „Население“ през INTERNET

На вниманието на потребителите, притежаващи КЕП издадени преди 2018 г. След актуализация на операционната система Windows към дата 29.07.2020 г., работата с тези КЕП не е гарантирана. Моля, обърнете се към съответния издател.

При възникване на проблем с достъпа до НБД, изпълнете следните стъпки, за да идентифицирате проблема.

 1. Изчакайте известно време и опитайте да достъпите НБД отново – повечето проблеми по връзката са от временен характер и след 10-15 минути се оправят.
 2. Проверете дали имате връзка с INTERNET.
 3. Проверете дали цифровият сертификат е инсталиран коректно на Вашия компютър и докога е валиден.
  Как да проверим има ли инсталиран цифров сертификат на компютъра и докога е валиден той
 4. Проверете дали е инсталиран коректно цифровият Ви сертификат през INTERNET – на тестова страница на сайта на ГД ГРАО.
  Как да проверим дали е инсталиран коректно цифровият сертификат на тестова страница в INTERNET
 5. Уверете се, че изписвате правилно адреса за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“, Вашето потребителско име и парола.
 6. Адресът за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“ не трябва да бъде поставен като начална страница (Home page) в браузъра.
 • Задължителни настройки на браузъра Internet Explorer:
  1. За да се получават винаги последните данни от Регистър на населението – НБД „Население“ трябва да се направи следното: Изберете: Tools ==> Internet Options. Натиснете бутона Settings в секцията Browsing history и изберете опцията Automatically. Натиснете OK и в двата екрана.
  2. Изтриване на екраните и данните, с които сте работили от паметта на компютъра. Данните от всички справки, с които работите се запомнят на диска на компютъра. Те трябва да бъдат изтрити след приключване на работа.Решение на проблема:Изберете: Tools ==> Internet Options. В полето Days to keep pages in history въведете числото 0. Изберете Advanced. Щракнете с мишката в квадратчето пред полето Empty Temporary Internet Files folder when browser is closed, така че то да е маркирано. Натиснете OK.
  3. Рестартирайте компютъра.

  4. Ако браузърът е кирилизиран:
  5. Изберете: Инструменти ==> Опции за интернет. Натиснете бутона “Настройки” в секцията “История на търсенето” и изберете опцията “Автоматично”. Натиснете OK и в двата екрана.
  6. Изберете: Инструменти ==> Опции за интернет. В полето “Брой дни, за които ще се пазят страниците в хронологията” въведете числото 0. Изберете Разширени. Щракнете с мишката в квадратчето пред полето “Изпразвай папката с временни интернет файлове, когато браузърът се затваря”, така че то да е маркирано. Натиснете OK.
  7. Рестартирайте компютъра.
 • Винаги затваряйте екраните на браузъра, след като завършите работа с Регистър на населението – НБД „Население“.
 • За удобство може да запомните адреса за достъп до Регистър на населението – НБД „Население“ по следния начин:Отваряте браузъра Internet Explorer, изписвате адреса за достъп и от лентата с менюта (Menu Bar) избирате Favorites ==> Add to Favorites… В появилия се прозорец (по желание) може да промените текста в полето Names, след което избирате Add.
 • Ако нямате връзка с INTERNET – обърнете се към Вашия Интернет доставчик или компютърния специалист, който поддържа компютрите Ви.
 • Ако цифровият Ви сертификат не минава успешно проверката от т.4.(на страницата https://www.grao.bg/test-cert/) – обърнете се към компютърния специалист, който поддържа Вашите компютри или към фирмата, от която сте закупили цифровия сертификат.
 • По проблеми и въпроси, неописани в горните инструкции, може да изпратите e-mail, подписан с Вашия цифров сертификат на usernbd [ a t ] grao.bg или на jpanaiotova [ a t ] grao.bg